Категории
Оферта
Немски пресостат - DDR

Обхват - 0-100 kp/cm²

Деление - 2 kp/cm²

Цени по договаряне

според закупеното количество

Телефон за връзка

Петко Петков -

Mtel: 0888 709 123

Vivacom: 0877 709 123

Продуктите без обявена цена са по договаряне според закупеното количество

Списък - Амперметри - кликнете на снимките за по-голям мащаб

Производство Модел Обхват Amp

Деление

Снимка Цена
Русия

М423061

0 - 50uA 2uA

Договаряне според

закупеното количество

Русия

М423061

0 - 50uA 2uA

Договаряне според

закупеното количество

M&W - 0 - 12 0.1A

Договаряне според

закупеното количество

България 4Е31 0 - 20

1A

Договаряне

закупеното количество

България Е21 - Малък 0 - 30 1A

Договаряне

закупеното количество

България Е21 - Голям 0 - 30 1A

Договаряне

закупеното количество

България Е21 0 - 60 2A

Договаряне

закупеното количество

България 4Е31 0 - 300 10А

Договаряне

закупеното количество

България Е21 0 - 300 10А

Договаряне

закупеното количество

H&B Elima 300/5A 0 - 600 10А

Договаряне

закупеното количество

България ЕТ 144 0 - 800 40A

Договаряне

закупеното количество

България ЕТ 144 0 - 1500 50А

Договаряне

закупеното количество

Списък - Волтметри- кликнете на снимките за по-голям мащаб

Производство Модел Обхват Volt

Деление

Снимка Цена
Русия М4231.5 0-3/-300V 20V  
Русия М4231.8 0-6V 0.5V  
България МР80 0 - 2.5 0.1V

Договаряне

закупеното количество

Ever Star 80P 0 - 150 2.5V

Договаряне

закупеното количество

Ever Star HP-80P 0 - 150 2.5V

Договаряне

закупеното количество

България М13 0 - 300 10V

Договаряне

закупеното количество

Списък - Варметри - кликнете на снимката за по-голям мащаб

Производство Модел Обхват Amp

Деление

Снимка Цена
Metra Blansko 800/1A 120 - 0 - 120 10 Mvar

Договаряне

закупеното количество

Metra Blansko 1000/5A 0 - 30 10 Mvar

Договаряне

закупеното количество

Списък - Ватмери - кликнете на снимките за по-голям мащаб

Производство Модел Обхват MW

Мощност

Снимка Цена
Metra Blansko 1000/5A 0 - 40 10 MW

Договаряне

закупеното количество

Списък - Други измервателни уреди - кликнете на снимките за по-голям мащаб

Производство Модел Обхват MW Снимка Цена
гр. Правец МР40 Магнитно електричен уред тип МР40

Договаряне

закупеното количество

  Индикатор М4282 Сигнален индикатор за транзисторни радиа и комбинирани устройства.

Договаряне

закупеното количество