Оформлението на списъка е в процес на обработка от прехвърлянето от една база данни към друга. За по-лесно намиране на конкретна интегрална схема използвайте клавишна комбинация CTRL + F и въведете модела на търсената схема. За повече информация, наличности и запитване за интегрална схема, която не присъства в списъка, позвънете на посочените телефони.

Списък с Интегрални Схеми

Оформлението на списъка е в процес на обработка от прехвърлянето от една база данни към друга. За по-лесно намиране на конкретна интегрална схема използвайте клавишна комбинация CTRL + F и въведете модела на търсената схема.

За повече информация, наличности и запитване за интегрална схема, която не присъства в списъка, позвънете на посочените телефони.

Производство Модел Снимка Цена
Русия К2УС373
 

 

ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

 

                100101 DC                                FAIRCHAILD  -322

                 100102 F                                    SIGNETICS      -706

                 100117 F                                    SIGNETICS      -30

                 100155 F                                    SIGNETICS      -24

                 100158 F                                    SIGNETICS      -405

  MC        10 H 016 L                                 MOTOROLA    -100

 

                 10101 F                                      SIGNETICS       -125

                 10102 F                                      SIGNETICS       -75-2е

                 10105 F                                      SIGNETICS       -21

                 10106 F                                      SIGNETICS       -125

                 10100 F                                      SIGNETICS       -50

  MC         10111 L                                     MOTOROLA     -13

                 10113 F                                      SIGNETICS       -1860

                 10115 F                                      SIGNETICS       -190

  MC         10116 L                                     MOTOROLA    -75

                 10116 N                                                                  -77+0--

                 10117 F                                      SIGNETICS      -25

                 10118 F                                      SIGNETICS      -50

                 10124 F                                    SIGNETICS      -175

                 10125 F                                      SIGNETICS      -172

 AY 5       1013 A                                                                    -500

                 10131 F                                      SIGNETICS      -50

                 10133 N                                                       -50+53-2в/2е

  MC         10135 D                                     MOTOROLA   -1000

                 10135 F                                      SIGNETICS      -20

                 10136 F                                      SIGNETICS      -49

  MC         10138 L                                     MOTOROLA   -25

  GXB       10138 DG                                                           -98-2г       

                 10141 N                                                                 -100

  MC         10145 L                                     MOTOROLA   -400

  MCM     10145 L                                     MOTOROLA   -200

                 10 145 ADC                              FAIRCH            -51

  F             10145 ADC                               FAIRCH

                 10158 F                                     SIGNETICS     -100

                 10161 F                                     SIGNETICS     -128

  HD         10164                                        MITSUBIHI      -732

  MC         10164 L                                    MOTOROLA   -970

  MC         10166 L                                    MOTOROLA   -50

  MC         10172 L                                    MOTOROLA   -50

                 10172 F                                     SIGNETICS     -250

                 10173 F                                     SIGNETICS      -25

  MC         10173 L                                    MOTOROLA   -25

                 10174 F                                     SIGNETICS     -123

                 10176 F                                     SIGNETICS     -1835

  MC         10186 L                                    MOTOROLA   -400

  MC         10210 PD                                 MOTOROLA   -25

                 10210 F                                     SIGNETICS     -500

                 10211 F                                     SIGNETICS     -196

  MC         10231 P                                     MOTOROLA  -24

                 10231 NB                                                          -25-2б

  MBM      10470 A 20                                FUJITSU

                  11 C 01 DC                               NATIONAL    -23

                  11 C 06 DC                               NATIONAL    -350

                  11 C 06 DC                              FAIRCHLD     -650

                  11 C 70 DC                               FAIRCH         -25

                  11 C 70 C  

                             

 

  FZK        101                                                                      -313-3в                                                 

   CD        4077 B                                                            - 7300

   Pal         12 L 6 NC                                              -432+-2б/                                                                                                   -

 

  PAL        16 L 8 CN                                                            -78-2г

  AMPAL  16 L 8 DC                                                              -7-2г

  PAL        16 R 4 - BCN                      NATI/MMI          - 33 - 2б

  PAL          16 R 4 ANC                                                    -27 - 2б

  PAL        16 R  6 AC                                                       -840-1а

  PAL           16 R 4  ACN                                                  - 18  2б

  Pal           16 R 6  ACN                                       900+ 28 - 2б\2а

 

  PAL        16 R 6  DNC                             MMI            + 43  - 2б

  PAL        16 R 6  ABCN                           SIGNETICS - 35 - 2б

  PAL        16 R 6 LDC                                                        -27-2г

  PAL        16 L 8 A2NC                                                     -28-4а

  PAL         16 R 8 LPC                              AMD                -36-3е

 

  AMPAL   16 R 8 APC                         AMD                  - 36 - 2б

  PAL         16 R 8 ACN                        MMI          -122+20-3б/2г

  PAL         16 V 8 -25LVC                                                     -7-3е

  PAL         18 R 8                                                                 -55

  AMPAL   18 P 8 BPC/APC                 AMD                  -40 - 2 б

  AMPAL   18 P 8 APC                                                        -15-2г

  PAL          22 V 10-7JC    SMD                                         -15-3б

  BR           1941 M                                                               -42 2в

  BR           1941 N                                                             - 350 - а

  WD 1953 PL-11                                                                 -51-3а

  TBB         200 G    SMD       SIEMENS                             -45-2б

  TBB         202 G   SMD        SIEMENS                              -94-2б

  FX            204 LH                                                                  -6-2б

  PAL         20 R 8 ACNS                          MMI                    -45-2г

  AM           2148                                                                         -2б

  AM           2148-55 DC                                                       11 - 2в

  AM          2502                                                                   -1400

  AM          25 S 05 PC                             AMD                   -55 - 2г

  AM          25 S 07 PC                                                         25  - 2в

 

 

  AM         25 S 18 PC                                                          - 25  2в 

 AM           25LS 22 PC                                                        -34 - 2в

 

  AM          25 LS 2517                                                         -44 - 2б

  AM          25 LS 2521 PC                                                  -100- 2в

  AM          25 LS 252 PC                                                     - 10 -2в

  AM          25 LS 253 PC                                                      280-2а

  AM          25 LS 517 DMB                                                    -9- 2в

 

                   27 C 010                                                               -? -3а

  AM           27 S 27 DC                                                          - 8  2вl

  AM          27541 PC                                                            -18 - 2в

  SAJ          300 T                                                                   -76-1а

  AM          2814   PC                                                            -11 - 2в

 

  AM          2901 DS                                                     55+ 58 -2в/2г

                   2902 AJ                                                              -475-2б

  AM          2902 APC                                                            24 - 2в

   AM         2907 PC                                                               - 5 - 2в

  FPQ        2907                                                                     -200-2а

 

  IDM         2911 ANC                    270+198+18 +125 - 1а/2б/2в/2в

  AM          2911 ARC                                                            -275-1а

CD             4001                                                                       25  

  C              4001      /7106/                                              -1950+3500-3в/2е

  CD           4002 UBE                                                            -150-2б

  HCF        4011 BE                                                                -225-2г

  MMC      4011                                                                      -250-3а

  TC            4013 BP                                                       -150+41-2б/2б

  CD             4015  BE                                                     -41+100-2в/2б

  MEF        4017                                                                            -10-2б

 

  CD            4021 BE                                                                   -150-2б

  MN           4023 B                                                                        -30-2б

  MC          4024 P                                                 200+100+ 112- 1а\3а

  CD           4081 BE                                                                    -140-2б

  CD            4029                                                                         -365-2б

  CD            4029 CD                                                                  -225-2г

  HEF         4093 BP                                                       1000 +500 - 1а

  CD             40147 B                                                                      -5-2б

  CD             40181 BE                                                                   -5-3в

  HEF          40193 BP                                                                  -33-3в

  CD            40818 BCN                                                               -30-2г

  HCC         4508 BF                                                                       ?

  MK           4516 N                                                       -570+432 -2в/1а

CD           4518 BF                                                              19

HEF         4518 BF                                                                    25

  HEF         4541 BP                                              1000+1000+275 - 1а

  HEF         4555 BR                                                                     -215 ?

  HEF         4556 BP                                                                     -50-2г

  PCD         5101 P                                      NEC                         -38 -3е

  MN          5452 N                                                         -232+164-2б/3ж

  MM         5451                                                                            -90-2г

  F               54153 DMQB                                FAIRCHILDE -175-2в

  F               5483 ADM                                     FAIRCHILDE  -175-2в

  SN            5486 I                                       T.I                             -61-2в

  NE           556 N                                                                        -207-2б

  B              556 D                                                                        -323-2б

 

  NE            567          SMD    SIGNETICS                               -200-2б

  NE           592 N 14                                                                   -400-1a

  D              7261 AD                                   NEC                            -25 ?

  COM        8046                                                                             -67 ?

  Z               8094 RS-Z-UPS-XRAM        CSSD                            -10 ?

  N               8 T 10 N                                                          +150- 2а

                   

  DM            8131 N                                                                       -557

  DM            8136 N                                                                     -3300 

  DM            8214 N                                     NATIONAL

  N                8 T 23 N                                                               -100 -1а

                     8 T 23                                                                   -10000

  MC            8 T 24 P                                                            -2750-2г

  N                8 T 26 AN                                              25+1050 -2б/2г

                     8 T 28                                                                -1050-2а

  MC            8  T 28 P                                                            -1200-2б

  N 8T38N-2500+1000+1525+25+++4001а/2а/2а/2в/2г2г/2г

  N                8 T 38 N                                                              -875-1а

  N                8 T 95 N                                                 -10+-3в/ 2г

  N                8 T 96 N                                                                -7 - 3в

 

  B                8311  DM                                                               -163 ?         

  DM            85 S 68 N                      -+380+280+66 - 1а/2а/2б/2г

  F               9311 DS                                                                    -200?

                    93 S 16 DC                                                               -304?

                    9318                                                                                 ?

                    93 S 48 PC                                                               -800 ?

                  

                  

    -----------------------------------------------------------------------

 

 Linear

  TMP       04 FS                       SMD                                         -12-3б

  BL           5 LS 00 Y                                                                -82-2б

  KMZ      10 C                                                                          -200-2б

  LA          23                                                                               -47-4а

  BRT       12 H                          SIEMENS                                -58-2г

  MY         52                                                                               -30-2б

  SM         61 C                                                                              -4-2б

  TL        062 CP                                                       -3250+450 -2а/3а                                

  TL        064 CN                                      T.I                           -150 -3е

  B          064 D                                                                             -22-2г

  MAN      71 A                                                                            -74-3е

  TL        072 IP            FAIRCHAILD                                       -80-2г

  TL        081                                                                                -68-3е

  TL        082                                                                -907+240 -1а/3в

  TL        084  C /                                                            -700+12-2а/3в

  QMV     84 AP5                                                                         -67-2в

  DAC      86 CX                                                                            -5-2б

  TL        084 CN                       MOTOROLA                        -288 -2а

  TL        494 N                                                                          311 -3а

  TL        702 CN                                                                    -1000 -3а

  LM       101 AJ                                                          -400+ 800-2а/1а

  TCA     105 B                                                                                   367

  IMS      1423  P-35             MOTO                                           10      PP

  SAF      1054 P                                                                        -130 -2в

  TDB     1080          SMD                                                          -198-2б

  TDA     1082                                            PHILIPS                  -37 - 3е

  MC       1456 G                                                                     -200  2а

  MC       1456                                                                             149 -2б

  UA        1458 TCQR                               FAIRCH                     -50 ?

  MC        1488  /N                                           +25+ 3762 -2г/2г/2в

  MC       1489 AP /N-                                                   1650      1ь

  DS        1489 N                                                             100-1а/1а

  MC       1496 P                                                           +825 -2б/2а

  SM        1496                                                                            -298-2б

  D           146  D                                                                            -25-

  D           147  D                                                                            -25-3в

  MH       1551                                                                              -20-2б

  SAB      1534              SIEMENS                                                  -8-2г

  PLS      153                                                                              -113 -1а

  KD        161 D                                                                              - 3-2б

  KD        162 D                                                                               -3-2б

  KD        163 D                                                                               -2-2б      

  PLS      167 AN -                                      SIGNETICS                -6 ?

  PLS      167 N -                                         SIGNETICS           -21 - 2г

  MAX    174 BCPT                                                                        -2-2б

  S           187 B                                                                              -41-2б

  LM       1886                                                                           - 2000 ?

  LM       1889 N                                          NATIONAL ?

  MAC    198                                                                                 -19-2г

  WD       2010 A - PL                                WD-WDC 84A         -46 -2а

  LM        211 H                                           THOMSON ?

  LM        219 F                     SIGNETICS                                -100-2г

  TBA      221                                                                              -958-2б

  ESM     227                                                THOMS-CSF ?700

  HIN      232 CP                                                                            10

  HET     240                                                                              -1000-2а

  MAX    249 EQH                  SMD                                               -14-3г

  KD       261                                                                                     -3-2б

  LS         273                                                                              -2000-2а

  C           2301 N                                          SIGNETICS           -225 ?

  SL         2365                   SMD                                                  -444-2б

  C6V      2366                                                                                -12-2г

  DM       2505                                                                                  -1-2б

  A - 2     2515 - 5                                                                            -20-3б

                2516 JSP4                                                                    -15-22в

  UA        2556                                                                               -500-2г

  A - 2     2625 - 5                                                                           -10-3б                                

  TDA      2640                                              PHILIPS                   -18 3е

  SCN      2651 C                                                                            -11-3a

  AAA     2800 - P - 07                                 NMBC               6+80 -3а/2г

  MCM    2801 P                                        -+225+      -/2б/

  TCA      280               SIGNETICS                                                -3-2б

                280 A                                                                                -9-1а

  HDLS   298 P                                                                               350 ?

  SAJ       300 T                                                                             -25 -3в

  1Y         0301  (LM301)                                                             -199-2б

  CA        3006                                                                              -444 ?

                3204 KI 00 JU                            SMD                           -46 ?      

  TIL        306                                                                                 -65-3в

  LM        308 H                                                                              -98-2г

  TIL        311                                                                                 -30-3в

  UA         311 HC                                                                       -1000-3б

  BM        324                                                                -275+2500-2в/2б

  MA        324 PC                                                                         -107-2б

  LM        324                                                                                  -29-3в

  TBA      331                                               SIGNETICS              -60-3е

  DF         331 ACS           SILICON.G                                          -25-2б

  DV         332 ACS           SILICON.G                                          -25-2б

  LM        336-Z2                                                                          -221-3б

  AM        339 PC                                                                         -220-3а

  LM        339                                                 +1000+150 -1а/2а/2а

  LM        339 N                                         NATIONAL -20+175 -2б/2а

  MC        3470

  LM        348 N                                                  NATIONAL -2500 -2а

  LM        348 N                                               1300/3в

  LM        348 H                                                                        -2500-3а

  S           353                  SIEMENS                                            -48

  LS        373                                                                            -1520-2а 

  LM       377 CN                                                                       -500-3а

  LM        386 N - 1                                    NATIONAL             520-2а

  TBA      400 D                                                                           -14-2б

  MB        407                                                                            -4000-4а

  BL         409 CH 2                          ATST-MOTOR                 -14-2в

  TMM    416 D3                                                                         -35-2г

  CDB      417 E                                                                         -100-1а

  MB        427                                                                             -675-4а

  MB        427 P                                                                        -800-4а

  MB        428                                                                           -500-4а

  MB        431 M                                                                       -358-4а

  MB        435                                                                            -620-4а

  MB        436                                                           -1000+1500-4а/4а

  MB        442                                                                              -98-4а

  MB        446                                                                              -25-4а

  MB        450                                                                            -775-4а

  TBA       460 D                                                                            -5-2б

  CDB      473 E                                                                         -200-1а

  HM        4334 P-3                                                           -25+36-4а/4а

  TBE      4335 A                                                                     -2000-1а

  D           43256 BA                                                                  -81-2а

  TMC      4416 -1212                                                               -110-2г

  TMS      4416-15NL                                                                  -40-2г

06++  TMS      4461 - 12 NL                              T.I                         -210-2б

TMS      4464-12                                                                      -98-2г

  DL         446361          CHIP                     T.I                        -100-2б

  CD         4511        SMD          RCA                                      -156-2б

  CD         4520 BCN        RCA                                                    -5-2г

  HEF      4528 BP                                                                    -924-1а

  CD         4532        SMD          RCA                                        -15-2б

  CD         4532 BP                                                                     -90-2г

  CD         4538 CN                                                                  -104- 2в

  KC        4558                                                                           -200 ?

  MC       4558                                                                           -200 ?

  TMS     45160 DZ     SMD                                                        -7-3б

  HD        46503 SP    HITACHI                                                  -5-2б

  HD        46505SP    /SH/                                                             -1-3г

  TDA      4700                                                                            -87 ?

  AI          4741-5                                                                        -75-3в

  HEF      4750 VD                                     PHILIPS               -40-3б

  M          494 B1                                                                       -300?

  AN        5011 CN                                                                  -400 -2а

  MK       5024 N                   MOSTEK                                     -5-2б

   M          5156 F 1                                                                   -30  -?

  TCA     520 D                 SMD                                             -1540-2б

  NE        529 N                                           SIGNETICS      -150 -?

  BE         565 E                                                                        -970-2б

  NE        565 N                                           SIGNETICS              -?

  SAS       570 S                                                                      -125 -3ж

  NE         571 N                SIGNETICS                                  -114-2г

  SAS       590                      SIEMENS                                      -17-2г

  MB        601                                                                          -4000-4а

  MB        605 Y                                                           -150+600-4а/4а

  MB        614                                                             -150+4000-4а/4а

  U           614 D                                                                          -6-2б

  TM       622                                                                              -20-4а

  TSA      6057                          PHILIPS                                  -20-2б

  HA        6140 NND                                                               -35 ?

  HM       6167 P                                                                     -450-1а

  MC       6172 P                                          MOTOROLA      -20-1а

  MAA     661                             MOTOROLA                      -165-2б

  TCA      640                                  SIGNETIKS       -1000+

  NE        646 N                                                                         -15-2б

  AM        685 DL                                        AMD                   -275 ?

  UA        709 CN                                                                      -79-2г

  MA        709                                                                            -2000 ?

  SG       710 CN          SILICON.G                                         -300-2б

  RC       710 DN       RAY                                                       -285-2г

  U          710 PC                                                                       -605

  MA      710 PS                                                                        615 - 3ж

  UA       710 PC       FAIRCHAILD                                          -100-2г

  UA       711 PC       FAIRCHAILD                                            -18-2г

  LM      733 CN                                         T.I         -1000-1а/1000

  MA        733 PC                                                        -875+1150-2а/3а

  HED      765 AC                                                                         -31-3е

  TAA      765              SMD                                                         -30-2б

  TCA      770              SMD                                                         -40-2б

  UA         776 COP                                                                  -1828-2а

                777 DC                                                                           -6-2б

  TCA      785            SIEMENS                                        -25-4а/

  MA        796 PC   FAIRCHILD                                               -229-2г

  Z            800                                                                             -265-1а

  UB         855 D                                                                            -18-2г

  TAA       865                            SIEMENS                                  -25-2б

  TAA       865 G                        SIEMENS                                    -8-2б

  TBA       965                                                                             -150-2г

  LM         78 L 05 ACZ                             NATIONAL          2600

  LM         78 L 12 ACZ                             NATIONAL           2700

  MC        79 L 05 APC                              MOTOROLA        2900

                 79 L 12                                                                     1930

  UA         7915                                                                         -3050-3а

  PQ         8023 A                                         SEEQ                      -51-3е

  AU - 3    8912                                            MOTOROLA        1000

  LM         924                                                                                   -?

-------------------------------------------------------------------------------

 

 Microprocessor

-------------------------------------------------------------------------------

  DL           000 D                                                                       -2000

 WD           002                                                                             -42-б

 C2293N Signetics                                                                         90-2а

 DL            004 D                                                                       893-2б

C2301N Signetics                                                                         162

 C2324N Signetics                                                                         -142-2а

 MTC        6                                                                              38-2б

 Z              0843004 PSC                            ZILOG                  -170 ?

 WD          1010 APL / 05                           WD                      -206 -2а

                  1011 GN                                                                  -76-1а

 AY-5         1013                                                                      -300-3в

 AY-5         1013 A                                                                   -400-4а

                  1013 A                                                                   -461-2д

 HEF         1013 BP                                                         -15+18-2а/1а

 AY-5-       1013 A                                            -950+66+500-3ж/2б/2а

 WD          1015 - PL                                                                -47 - 3е

 TDA         1022                                                                        -136-2б

 SAA          1043 T              SMD    SIEMENS                            -3-2б

 SAA          1057                   SIEMENS                                      -39-2б

 TDA          1062      MPA                                                            -22-2г

 SAB          1078 P                                                                      -120-2г

 WD          16 C 92 A - PL                                                              -4-3е                                    

 WD          10 C 20 -B-PH                                                5+55 -2в/ 3е

 WD           2010B                                                                    - 46 -2а

 WD           11 C 00 C                                                               -56 -2а

 F                11 C 44 DC   FAIRCHAILD                                   -40-2г

  SC             11006 CN                                                                -30-2г

 WD            16C92 A - PL                                                 -8+4 -3е/3е

 MM           16341                                                                       -90-2а

 MX            16 C 450                                                                    -1-3г

 MC           14013                                                                     -225-2б

 MC           14013           SMD     MOTOROLA                     -590-3б

 MC           14017 BCP                                                              -47-2б

 MC           14069 BCP                                                              -33-2б

 MC           14081 BE                                                                -29-2б

 MB           14233                                                                        -6-4а

 MC           14511 BCP                                                 -347+95-2б/2б

 MC           14520 B               MOTOROLA                            -460-3б

 MC           145028 B1        MOTOROLA                                   -2-2г

 MC           14573 P                                                                     -78-2г

 MC            14575 P            MOTOROLA                                 -45-2г

 MC           146818 AFN                             MOTOROLA        -19 -2в

 MC           146818P                                             -37+135+5-3ж/2д/3г

  FD           1771 - PL                                  WDC 82a             -68 - 3д

  INS          1771-N-1                     NATIONAL            -660+10 3е/3ж

  D               1796                                                                      - 37- 2в

  SAB         1797                                          SIEMENS             -45 -1а

                  1820-0250                                                                -11-2б

 WD          1933 B                                                          30+230 -2е/3а

 AM           25 LS 2535 PC                                                       -260 ?

 SCN         2661 A                                                                  -300 - ?

 TMM       2664                                                                          -11-2а

  SCN         2674 BC                                   SIGNETIKS           -29-2в

  WD         2840                                                                            -4  ?

  X             2864                                                                           -27-3а

  LM         2893 N                                                                       -20-2б

  AM         2901 CPC                                                        -9+2е/

  AM         2902 AJ/APC                             -24+100+125+475 -2б/2в

  AM          2913 PC                                                             - 306 - 1а

  AM          2914 DC                                   AMD           -

  G             30301 AE                                                                -19-2в

  MM         3001                            INTEL                                -18-2б

  MN          3020                                   MICRONET                  -4-2б

  CA           3028          RCA                                                      100-2б

  CA           3039 L        RCA                                                      -18-2б

  CA          3045 F                                                                     -679-2г

  CA          3045           FAIRCHAILD                                       -72-2б

  LM          3045        NATIONAL                                         -1000-2б

  CA           3049 L   CHIP                                                        -100-2б

  MK          3050 N                                                                    -88-1а

  CA           3075           RCA                                                      -35-2б

  MC          3417     MOTOROLA                                                -3-2б

  CA           3084 L       RCA                                                       -98-2б

  F              3850 K                                     PHILIPS                -115 ?

 MK           3880 N - 4                                               -250+-2г/

                   3842                                                                        -75-3б

 MK           3884 N  /N4                                     -350+16+67-2д/2д/2е

 MM          58167 AN                                                                    -5-3г

 M             58321                                                                      -225-2г

 MSM       58321 RMS                                                              -50-2б

 MSM       58321-RS                                                   -875+122-1а/2г

 SY            6502                                                                          -10-3г

 UM           6502 a                                                                        -5-3г

 HM3        6504 -S9                                                        -200+164-3ж

                  6505                                                                        -10-2б

 G              65 SC 32 P - 2                         CMDM                   -11-2в

 MC           6800                                                                          -372                                                                                                          

 EF            68 A 00 AP                                                              - 4 - 2г

 EF            68000  P8/                                                      -35+9 -3е/3б

 MC68705  P3                                                                           100

 MC          68000 P10                                                                  -7-3в

 MC          68008P10       /SH/                                                     -2-3г

 MC          68008P10       /SH/                                                    -1-3г

 TS            68008P10       /SH/                                                   -1-3г    

 EF            6800 P           /SH/                                                    -1-3г

 F              6800 P           /SH/                                                     -4-3г

 MC          6800 P           /SH/                                                     -4-3г   

 EF            6800 P                                                                  -107-3а

 MC           68008 P 8                                 MOTOROLA         -7-2в

 EF            6809 P                                      SGS THOMPSN   -10-2е

 MCM       68 A 10 P     MOTOROLA                                     -3-2б

 CD            6818 E   /SH/                                                            -1-3г

EF              6810   P                                     MOTOROLA ?      18

 MC           68230 L - 8                              MOTOROLA ?

 MC           6828 P                                      MOTOROLA     -100 -2е

 MC           6844 P                                      MOTOROLA        -81-1а  -5 -BR

 MC           6845 /P                 MOTOROLA        -496+6+5-3а/2г/2б

 MC           6845 P     /SH/                                                            -2-3г

 UM           6845         /SH/                                                            -1-3

 UM           6845 R       /SH/                                                          -4-3г

 MC           6846  P1                                                                  -50-

 F               6850 P     /SH/                                                           -4- 3г

                   6561---N                                                                    4       PP

 MC           68 A 52                                                                      -30 ?

 EF            68 A 52 P                                      -460+555+397-3а/2д/2д      

 F               6854 P                                       FAIRCHILD         -96 -2а

 MC /EF    6854 P                                 MOTOROLA   -48+26 -2е/2а

 S               68 A 54 P                                                                -310- 3a

 MC           68 A 54                                                                      -300 ?

 MC           68 705 U3                                                                   100

 MC           68 B 54 P                                  MOTOROLA          -30-2в

 EF             68 B 54 P                                  MOTOROLA        -116-2е

 TDA         7021 T               SMD                                                 -40-2б

 MEV        70925                                                                        -175-1а

 Z               80 PIO                                      ZILOG                     -4 ?

 Z               80 DART                                  ZILOG                   -78 ?

 Z               80 CIO / 0                                 ZILOG                   -56 ?

 Z               80 CIO / 2                                 ZILOG                   -26 ?

 Z               80 CTC                                     ZILOG            -14 - 1а ?

 MEA         8000                                                                         -10    PP

 DA            8003                                          SEEQ                       -8 ?

 PQ            8003                                          SEEQ                     -20 ?

 DQ            8003                                                                          -8 -3е

 Z               8010 Z - MMU                          ZILOG                   -15-3е

 Z               8016 PS                                     ZILOG                     -5-3е

 Z               8030 PS                                     ZILOG                     8 -3е

 P               80 C 31 SBPN                                                        -903-3а

 P               8031 AH        /SH/                                                       -3-3г

 D               8031                                                                            -4 ?

 MAB         8031 AH-12PB                                                           -1-3г

 MAB         8031 AH-12BP   /SH/                                                 -1-3г

 MAB         8031 AH-12P                                                              -1-3г

 SGN         8031 HCCN - 40                      SIGNETICS       -2426 -1а

 TP            8035                                                                          -7 - 2в

 CIC          8035 E                                                                    -100-2д

 MSM        80C35 RS                                                                  -10

 Z               8038 PS                                     ZILOG                     -9-3е

 PCB         80 C 39-11P    PHILIPS                                            -16-2г

 M 5 L       8041 A                                       MITSUBI                -17 ?

 M 5 L        8042                                                                            -4 ?

 M5L          8042-235P    /SH/                                                       -2-3г

 D               80 C 42 C-068   /SH/                                                  -1-3г

 SAB          8048 P                                       SIEMENS             -25 -1а

 P               80 C 51                                                                   -  9 - 2г

 Z               8060 PC                                      ZILOG                       ?

 Z               8060 PS                                      ZILOG                   -5 -3е

N                8097  -90             INTEL                                          10    PP

                   8080 APC    /SH/                                                        -1-3г

 INS            8080 AN     /SH/                                                         -1-3г

 D               8080 A        /SH/                                                         -4-3б

 DSD          8881 N                                                                    -115-1а

  SAB          8084 P                                                                           ?

 D               8085 AC          /SH/                                                     -1-3г

 MSM        80 C 85 ARS   /SH/                                                      -1-3г

 P               8085                                                                             -20 ?

 P               8085 A          /SH/                                                         -1-3г

 P               8085 A           /SH/                      AMD                         -3-3г

 P               8085 AH        /SH/                                                        -2-3г

 P               8085 AH-2    /SH/                                                         -4-3г

 M5L          8085 AP       /SH/                                                         -2-3г

 M5L          8085 AP                                                                      -10-2г

 TMP         8085 AP-2                                                                    -6-4а

 SAB          8085 AH-2    /SH/                                                         -9-3г

 SAB          8086 - 2 - C                              INTEL                       -18-3е

 C               8087                                                                             -3-2б

 TMP         8088                                                                           -10  ?

 M5L          8088-2       /SH/                                                          - 1-3г

 P               8088                                       INTEL            +250-2е/

 P               8088        /SH/                                                              -3-3г

 P               8088-2     /SH/                                                              -1-3г

 P               8088-2      /SH/                                                             -1-3г

 D               8088    /SH/                                                                 -2-3г

 D               8088 D   /SH/                                                              -3-3г

 D               8089 - A - 3                               INTEL         -+42-2г/

 SAB          8088-1-P                                                       -114+-2в/

 P               8089                                           INTEL                   -42 ?

 Z               8094 RS-Z-UPC-X-RAM                                        -10 - 3е

 WD           8116 M                                                                   -175 -2а

 MB           8118                                                       -+3225 -  2б/2

 M5L         8155 P                                       MITSUBISI          -690 -2а

 M5L         8155 P       /SH/                                                            -1-3г

 P               8155   -H                                        AMD   +30-2а/

TMP         8155                                                                         -336-3б

TMP         8155 P                                       TOHIBA                -10 -2а

 MSL         8155 P                                                                     - 50 - 2в

 CM           8164 P                                                                    -175 - 1а

 D               8202                                                                          - 66-2д 

 P               8202                                                                           -180-2е            

 D               8203                                                                          -170-2д

 MC           8205 P                                        MOTOROLA ?

 UM           82 C 11                                                                      - 26 - 2в

 P               82072                                          INTEL                        -5 ?

 VL            82 C 102 A - QC                       VLSI                               -6

 UM           82 C 11                                       UMC                           -26

 SAB          8212 P                                        SIEMENS

 DP            8212 N

 INS           8212 N

 MPB         8212 C                                       NEC/                           -15

 DM            8214 N                                       NATIONAL          -270-2в

 MPB        8216 C                                                            -72+ 63 -3а/ 2е

 D               8218                                            INTEL 77a           -200-3а

P               82 C 201 - 10                            CHIPS12.5 MHz         -8 -1а

D               82 C 205                                                                         -8-3е

 P               82 C 211 - 12 D                         CHIPS                         -4

 SAB          8224 P                      SIEMENS    -1000+324+100 -3в/1а/1а

 INS/DP     8224 N                                                                           -300

 M5L          8226 P                                                                          -50-2б

 D               82284                                                                           -15-4а

 MH            8228                                                -+120+34 -3a/ 2е/2д

 MBD         8228     /SH/                                                                    -5-3г

 P                8228     /SH/                                                                   -1-3г

                    8236                                                                        -521 - 2е

 D               8237 A-5           /SH/                                                       -1-3г

 D               8237 AC5         /SH/                                                       -7-3г

 TMP         8237                                                                                -21

 P               8237 A - 5                                   INTEL                  -0-1а

 SAB          8237 A -5       /SH/                                                         -7-3г

 UM           8237                                                                                -87

 UM          8237 AE - 5                                 UMC                           -7-2г

 UM           8237 AE -5     /SH/                                                        -5-3г

 TP            8243                                             INTEL                 -14 -2в

 UM           82 C 451                                     UMC                       -9

 INS           8250 AN        /SH/                                                       -9-3г

 INS           8250 N-B       /SH/                                                       -4-3г

 TMP         8250                                                                             -32

 UM           8250  A /B                                                 -19+592 - 3в/3д

 UM           8250 B-5           /SH/                                                   -5-3г

 WD           8250-PL          /SH/                                                     -5-3г               

 I                8251                                                                       -4000

 M5L         8251 AP    /SH/                                                           -2-3г

 P               8251          /SH/                                                           -1-3г

 TMP         8251 -AP     /SH/                                                        -4-3г

 D               8253 C    /SH/                                                             -9-3г

 D               8255 AC   /SH/                                                           -4-3г

 D               8255 AC-2   /SH/                                                        -4-3г

 D               8253                                                             -2+135-2г/2а

 M5L          8253 P    /SH/                                                            -5-3г

 N               8253 C - 2                                   NEC

 P               8253           /SH/                                                          -1-3г

 P               8253-5        /SH/                                                          -1-3г

 P               8253 P        /SH/                                                          -1-3г

 UM           8253 -5       /SH/                                                         -5-3г

 UM           8253 - 5                                  UM             131+110 - 2г/2а                                  

 TMP         82C53P     /SH/                                                           -1-3г

 D               8254 - 2                                       INTEL                 -25 -3e

 P               8255 - 5     /SH/                                                           -1-3г

 P               82 C 55 A-2      /SH/                                                    -1-3г

 UM            82 C 55                                                                    -40 -3а

 UM           82 C 55 A         /SH/                                                     -2-3г

 TMP         82 C 55 AP-2    /SH/                                                    -1-3г

 D                8255 а                                                                       -15-3в

 M5L          8255 AP-5    /SH/                                                         -2-3г

 D                8255 AC 5                               NEC -+34-2д/

 M5L          8255 AP5                                                                 -76 – 2а

 P                8259             /SH/                                                       -1-3г

 P                 8259 A         /SH/                                              -1+3-3г/3г

 UM             8259 A-2      /SH/                                                       -1-3г

 P                 8259 AC      /SH/                                                       -1-3г

 SAB            8259 A-P      /SH/                                                       -4-3г

 D                8259 -C5                                                        -80+28-2г/2г

 P                8259 A - 2                                   NEC           -70+58-2г/2г

 MB            8264 A- 15                                              416+8040 - 2б/2а

 KS             82C6818A                                                                -75-2д

 P                8272 A-S4426       /SH/                                              -2-3г        

 UM            8272 A       /SH/                                                          -2-3г

 I                 8273-WD 1933 PL 12/B-01/B-02/                          -516

 P                8275                                                                        -12 -3е

 MPB          8283 C                                        NEC                   -90 - 1а

 MPB         8284  AD                                                                   -20-2в

 TMP          8284                                                                            -14

 M 5 L        8284 AP       /SH/                                                        -1-3г

 P                8284 A                                                                 -128 - 1а

 D                8284 A                                                                    -19 -2г

 D                8284 A     /SH/                                                           -1-3г

 MPB          8284 AD    /SH/                                                         -4-3г

 SAB           8284 BP     /SH/                                                         -7-3г

 D                82 C 88-10    /SH/                                                     -7-3г

 TMP          8288                                                                          -11

 SAB           8289 D                                                                   -20

 P                8292                                             INTEL               -22-2е

 D                8293                                             INTEL                -40

 P                8293                                             INTEL              -32 -3e

 P                8294 A                                         INTEL             -400-3а

                   8309  BX /CX                                          -242+20 -2е/ 2е

                   8311                                                                         -2-2д

                   8335                                                                      425 -1а

 DP            8340 N     /SH/                                                           -1-3г

 HM           83450       /SH/                                                          -1-3г

 S/B           8343                                                                        -70-

 S/B           8344                                                                        -41-3а

 CSG          8362 R - 8                                                              -4

 N                8 X 371 N                                                         -185 - 2б

 Z                8400 CPYZ 80                           GOLDSTAR    -220

 Z                8400 A PS                                   GS                     -9

                   8406 STC                                                              -13-2г

 Z                8420 APC                                                               -25е

 Z                8430 AB 1                     ST THOMPSAN              -12

 Z                8430 A PS/AK1                                  ZILOG     -288-2е

 W               8433                                                                    -375-1а

                    8437 WD002                                                      -200-1а

  Z                8440 APS - Z 80 A - SIO/O      ZILOG                 -34

 Z                8441 A - PSIZ 80 AS 10                                        -26-3е

                    8464 - 15L                                                             -15-2б

  Z                8470 BPS                                                              -90-2а

  Z                8470 APS                                 ZILOG                -50 -2а

                    840751 C                                                                -75-2е

 AMI           8502                                                                       -45-3а

 MC            8502 P                                                                   -12 -2б

Z                8530 PC / PS                               AMD        -50+39-2а/2а

 Z                8536 PS- CIO                            ZLIOG              -50 - 2а

 Z                8536 DC                                      AMD

 UA             8570                                                                     -91 - 2а

 DM            85 S 68 N                         HITACHI       -500+260-2а/2в

 Z                8581 PS                                       CSSD               -18 - 3е

  DM           85368 N                                                               -528-2б

  B               8712                                                                    -188- 2д

 AMI           8737MAM                                                             -15-3а

 S                 8748                                                                      - 48-3в

                    8751                                                                       -60-2б

  C               8751 H                                                                 -109-2е

  DM           87 S 184 N                                                           -228-2а

  UB             880  D                                           DDK               -1070

  MB            89 321 A                                      FUJITSU          -27-2в

                    9024                                                                     -18-3в

  AM            9128-10PC                                                            14-2б

  J                9032                                                           -         -18-3а

                  9318 PC                                                              - 100-2а

                  9306 N                                                                    -40-2г

                  9309                                                                      -200-4а

                  9311                                                                      -185-2е

   F            9328 PC                                                                -500-4а

 N             9331 N                                                                  -257-1а

                  9334  DC                                                              -500-3в

                  9334 DKQB                                                         -200-1а

   N             9334 N                                                                   -75-2в

                  9434 PC                                                                      -2в

  UM          95089                                                                      -25-2б

  AM          9517 AIPC                                   AMD 82S           -67-2е

  AM          9517 ADC                                    AMD 79S           -14

  Z 8430-APS-Z80A-CTC                                                          10   PP

-------------------------------------------------------------------------------

 Interface

-------------------------------------------------------------------------------

  ADC         0816 SSN

  TDA         0820 T          SMD                                               -75-2б

  MDAC      08 C                                         TESLA                -425

  DAC         08 CN                                                                   -20-2б

  WD          1015 PL                                    WDC                   -47

  PS            1285 Q               SMD                                           -39-3б

  AY-5-       1317 A                                                                     -3-2б

  LTC         1346ACSW   SMD                                                  -2-3г

  MC           1402-3BCP                                                           -11-4а

  MC           1408                                                                   -1500

                   1488 P                                       EXART              -611

  MC           1488 P                                                                -3762

  MC           1489

  MAC        16 A                                                                       -50-2д

  F               16 K3DC                                                           -396-1а

  TDE         1647  P                                                                -47-2б

  TL            2102 PC     FAIRCHAILD                                   -25-2г

  TDA         2105        SIGNETICS                                          -11-2г

  TDA         2110                                                                      -85-2б

  PCF         2112 P             PHILIPS                                          -6-

  XR            2120   CP                                                                -5-2б

  PSB          2121-P      SIEMENS                                            -40-2г

  XR            2123 ACP                                 XR                        -15-3е

  P               2125 L                                                                      -6-2б

  MAC        24 A                                                                          -50

  MAC        42 A                                                                        -72-1а

  AM           26 LS 29                                                                   -75

  AM           26 LS 31 N                         MOTOROLA        -475-3а

  AM           26 LS 33 RC                                                      -250

  AM           26 L 531 N                                                          -575-1а

  AM           2907 PC                                    AMD

  AM           2910 A                                                                  -20-2б

  AM           2914 ADC

  AM           2965 PC                                                              - 40-1а

  TMS        32020 GBL         T.I                                              -10-2г

  LM           32256 K                                                                -12-2а

  UA            3448                                                                     -19

  MC           3450 P                                                                 -515

  MC           3470                                                      -42+1000-3ж/3ж

  CD            3524        SIGNETICS                                        -190-2г

  CA            3600 E                 RCA                                         -13-2б

  CA            3741 L                  RCA                                        -100-2б

  CD            4002      SMD      RCA                                         -42-2б

  CD            4016 BCN          RCA                                           -65-2г

  CD            4017      SMD      RCA                                          -49-2б

  CD            4019 BCN                                                               -5-2г

  CD            4020 BCN                                                               -2-2г

 CD             4022 BCN        RCA                                               -5-2г

 CD            4023      SMD      RCA                                         -47-2б

  CD            4024      SMD      RCA                                         -95-2б

  MC           4024 P                                                                 -100-3а

  CD            4025  BCN    RCA                                                -30-2г

  CD            4025          SMD         RCA                                   -50-2б

  CD            4027 BCN                                                              -20-2г

  V               4027 D                                                                     -4-3в

  HEF         4030 BP                                                                 -16-3в

  HEF         4040 BT                                                             -1800-3б

  MMC       4040                                                                       -50-3а

  HCF         4044 BE                                                               -153-2в

  CD            4044 BCN                                              -350+550-2г/1а

  MC           4044 P         MOTOROLA                                    -23-4а                          

  CD            4049 VBCM             SMD                                   -945-3б

  MMC        4049 E                                                        -88+69-3а/3а

  CD           4050 BCM                 SMD                                   -250-3б

  HEF         4050 BP                                                                -224-2г

  MMC       4020                                                                        265    PP

  HEF         4051 BP                                                                  -31-4а

  HCF         4051 BE                                                                 -30-4а

  CD            4051 BE                                                               -315-2б

4053                                                                    -2000-2      

  CD            4053 BCN                                              -300+3000-3в/3в

  HCF         4053 BE                                                        -65+35-2б/2г

  MMC       4023                                                                      415  PP

  MMC        4053                                                                      -140-3а

  CD            4063 BE        RCA                                                 -23-2г

  CD            4066            SMD         RCA                                    -5-2б

  CD             4066 BCN                                 NATIONAL    -200-2а

  CD            4069 CN                                                                 -15-4а

  CD            4077 BE                                                                -146-2б

  CD            4081 B                                                                  -116-2е

  CD            4093            SMD         RCA                                  -23-2б

  CD            4093            SMD         RCA                                  -23-2б

  CD            4093 BCN                                                               -56-1а

  HCF         4097 BE                                       THOMSON      -200

  CD            40100 B      SMD         RCA                                    -5-2б

  HCF          40106 BE                                                                -52-4а

  MмC            40107                                                                -2660-3а

  TC            5617 AP                                      TOSHIBA          -1302в

  MM          5627 AN                          NS                                    -30-2г

  M              5832    - OKI                                                            -1-2б

  MSM        5832                          OKI                                       -13-2б

  CXK         5864 AP-70L                                                            -6-3в

  D1            6402 R - 9                                        HARRIS            -62в

  MC          6845 P                     MOTOROLA                            -11-2г

  MC           6850                                                                       -467

  MC           6860 P                               MOTOROLA                -8- 3е

  MC           6865                                                                        -9 - 2а

  MC           6871 A                                                          има +5-3б/ ?

  MC           6880 AP                                                                  -56-3в

  MC           6887 P                                                                         50-3в

  MC           6889                                                                         -50 -3в

  MK           68564 N                                                                       -3-2е

  MC           68652 P 2                                                                 -45 -3а

  MC           68661 - PC                    MOTOROLA          -35+12-2а/1а

  MAN        71 A                               GEN.INSTY                        -74

  D              7201 C                                                                        -18

  ICM         7225 IPL                                                                    -18-2б

  MEV        7225 B                                                                     -24 - 2в

  VD            7261 AD                                                                    -25-3e

  MEV        7370 B                                                          -24+288-2в/1а

  AD           7564 BR                                                                    -13-3б

                   75107 B                                                                      -15-2в

                   75107 B - 00 DAC                                                    -2000

  SN            75108                                            T.I                       -2000

  SN            75108 AN                                     T.I

  TL            75109 P                                                                        -75

  UCY         75110                                                                        - 502в

  SN            75113  N                                                                325 - 2г

  DS            75113                                            NA+                -2000

  DS            75113 N                                        NATIONAL

  NS            75114 N                                                                   -39-4а

  SN            75115 N                                        T.I

  SN            75118 N                                                      -500+25 -2г/2в

  SN            75123                                            T.I                     -2000

  SN            75123 N                                        T.I                     -72 - 2б

  SN            75124 N                                        T.I                     -50 - 2б

  SN            75124                                            T.I                     -3000

  SN            75124 N /1/                                   T-T                   -1932

  DS            75 124 V                                                                -300 -2в

  SN            75138 N                                                                   -25-4а

  SN            75150 P                                                                 -443- 2г

  SN            75150 N                                          T.I                  -834-3ж

  SN            75154 N                                        T.I.                    -4280

  SN            75 188                                                                    - 72 - 2б

  SN            75 188 N                          -475+500+500+141-1а/2б/1а/1а

  SN            75188 J                                                                  - 75 - 2в

  SN            75189 AN           -100+200+100+500+100-1а/2г/1а/1а/1а

  DS            7524 N                                            NATIONAL     -890

                   75361                                                                       -25 -3е

  SN            75361 AP                                     FAICHILD       -1495   

                   75450 PC                                     MEV             -14 400

  SN            75450 BN                                    T.I                       -350

  SN            75451                                                                      -158 - 2в

                    75451 N                                                                    - 56-2б

  SN            75452 N                                                                  - 756 - 2г

  MA          75452 BTC                                                                -990-2а

  MA          75452 ATC                                                               - 200-2а

  DS            75453 N                                       NATIONAL

  DS            75462 N                                       NATIONAL

  HM           7685-5                                                                       -35-3а

  GIM          7709 E (AY51315)   GERMANY                               -2-2г

  ADE          7755               SMD      AD                                      -1-2б

  D              7855 AD                                                                       -9-2г

  DAC         80 CBI-V                                                                   -41

  N              8 T 24 N                                       NATIONAL        -400

                   8 T 24                                                                      -10000

  INS          8250 NB                                       NATIONAL

  WD          8250 PL                                       WD                     -580

                   8 T 28                                           MOTOROLA   -1900

  DP           8304 BN                                                                  -100

  N              8 T 34 N                                                                   -8970     

  MK          8 T 38 N                                                                   -6400                      

  N              8 T 38 N

  MC          8502 PC                                                                     -60-2д

  AMI         8628 EP     /SH/                                                           -2-3г

  AMI         862811       /SH/                                                           -1-3г

  AMI         8629 EH    /SH/                                                            -7-3г

  AMI         8629 EG    /SH/                                                         -7-3г

  AMI         8631 EL     /SH/                                                         -1-3г

  AMI         8629 E1      /SH/                                                        -2-3г

  AMI         8633 FK   /SH/                                                          -1-3г

  AMI         8631 F1     /SH/                                                         -1-3г

  AMI         8635 FE    /SH/                                                         -1-3г

  DS            8640 N                                                                    -75-2е

  DS            8641 N                                                                  -275-1а

  AMI          8643 EF    /SH/                                                        -4-3г

  AMI          8648 MAA   /SH/                                                     -1-3г

  AMI          8650 MAE   /SH/                                                     -1-3г

  AMI         8651 MAI   /SH/                                                       -3-3г

  SP            8660                  PLESSEY                                    -250-2г

  UM          8663 BF               SMD                                             -4-3б

  UM          8667                                                                         -16-3б

  AMI         8705 MAL  /SH/                                                         -5-3г

  AMI         8710 MAM   /SH/                                                       -1-3г

  SP            8775 B                                                                        -5-2б

  C              87 S 1                                                                              

  МТ          8804          MITEL                                                      -1-2г

  S              8814                                                                          -25-3в

  S              8818                                                                          -22-3в

  SN           8830 A             TEX.INSTRUMENTS                       -4-2б

  MT          8865 XC        MITEL                                                -19-2г

  N              8881 N                                         SIGNETICS     -250 -2а

  UM           8881 F                  SMD                                         -39-3б

  UM           8886 BF               SMD                                          -40-3б

  MP           8918  Y                                                                   -50-4а

  MP           8942 A                                                                      -5-3в

  UA           9636 ATC                                                             -600-2б                                                               

  МА          9636                                                                      -750-2б

  MA          9636 ATC                                                           -2040-1а

  UA           9626                                                                      -250-1а

  UA           9636 ACP                                                               -15-3в

  UA           9637 ACP                                                             -100-2б

  UA           9637                                                                      -490-2а

  MA          9637 ATC                                                -2290+11-2б/3в  

  MA          9638 TC                                                                -450-2а

   S             87C522-4A68         PH                                              2         PP-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -------------------------------------------------------------------------------

 

Memory

-------------------------------------------------------------------------------

                  10410 PC                                                               -25-4а

  LM           13600 N          SIGNETICS                                    -2-2г

  MM         2114 -N2L                                                                -25-2г     

  C             2116                                                                          -14 -1а          

  CX           2147                          RAM                                    -800 -2б

  ET          2147 HJ-3                 RAM                 NEC             -600-2а

  D            21470                                                                        -800-2б

  CY          2148 - 55 P               RAM                CYPRESS           -42г

  D            2186 A - 25                RAM                INTEL

  SRM      22256 C                                                                    -147-2е

  CD         22100 E                     RCA                                -5+25-2г/2г

  TMP      24456 AP                                                                 -186-3а

  W           24257-70L                                                                  -30-2е

  TMM     2464 AP                    RAM   TOHIBA-22+31+13-2б/3е/2б

  AM         27 LS 03                   RAM   SIGNETICS

  I              2708                           PROM     sh                           -36-3ж

  SFC        2709 EC          THOMSON                                     -12-2г

  VC          2714-0002 begin_of_the_skype_highlighting БЕЗПЛАТНО 2714-0002 end_of_the_skype_highlighting                                                                   -9-3е

                  2716 - SH                                                           -2500 - 1а

  AM         27128 A-10C                                                         -553 - 2е

                  27128                                                                  - 148- 3б

  AM/M    27128 /A                   PROM              -14+78-2в/2в/2д

  M            27128 AFI    PROM   THOMSUN           -570+179 -2е/ 2в

  I              27128 N                     PROM                                   -400

  2G  4414  P1                      T.I                                                    1

  D            27 C 128 D                                                           - 312 - 2д

  TMM      27512 D                                                                  -284-2д

  M            27 C 25        6                                                                 - 13 -2в

                  27 C 256 Q                                                            -13 - 1а

  AM         27 S 27 DC             PROM               AMD           -120 -1а

                 27 C 16                                                                     -25-2б

  AM         2716 DC                                                                   -17-2в

  MSL       2732 K                    PROM                                    -108-2в

                  2732 A - 25                                       FUJITSU     -15 - 2в

  TMS/C   2732  A - 25           PROM                        -+220 2в/

  TMS       2732 A- 20                                                              -58 - 2в

  MBM     2732 A                                                                    - 15 - 3в

  M            2732 A                                                                     - 8 - 2в

                  2732 D                     PROM                    NEC         41 - 2в

  M            2732 A - 25 JL        PROM               TMS            -342 - 2в

  P             2732 A 3                  PROM                     INTEL    -161-2в

  D            2732 C                     PROM  NEC -560+308+280-1а/1а/2а

  D            2732 A                      PROM                   INTEL       -28- 1а

  ETC      2732 Q - 25               PROM                                      -70 - 2в

  NMC     27 C 32 Q-45                                                                  -6-2г

  AM        27 S 41 DC               PROM                AMD          -9

  SFC       27 47 EC                                                                        -1-2г

  M           27 C 64                     PROM                       ST              -4 2в

                27 c 64                                                                5500 - 1a

   MM74 C 154 N                                                                      20       PP

                27 C 64 A /20 N                                  -234+11+803-1а/1а/1а

                27 C 64 A - 20 - N-PROM-SIGNETICS -     1170+96 -1а/2в

                2764 AF                                                           -24+143 -2б/2е

                27  C 64 A -20 FA                                                    - 221 - 1а

  D            2764 D                                                                         - 45- 2е

                 2764                                                                 -210+45 -2е/2е

  M           2764 A                       PROM                                       -91 - 2д

  M           2764 AFI                                                                        -63-2д

  D            2764 A                                                          - 266+ 45 -2е/ 2д

  MBM     2764 - 25                                                                     - 25 - 2е

  XR         2804 AP                    EAROM             XICOR           -370-2в

                 3341 DC                   EAROM                                    -100-2а

 MC          3367 DW                            SMD                                -10-3б

  HM        365149                                                                        -760-2а

  M           3764 - 20 RS            RAM                   OKI               -356-1а

  MCM     4116 -BC                                                                      -50-2г

                 4116                         RAM                                          -150 2г

  HIB        4116                         RAM                    SIEMENS    -400-1а

  HYB      4116 L5                                                                         -20-2г

  KM        4116 B-15                                                                   -100-2к

  CDB       4121 E                SIEMENS                                       144-2г

  KM         4164 B-12                                                                   345 2а

  KM         4116 B-12                                                                   -100-2г

  D            4186 C                                                                         -13- 2в

                 41256 F                    RAM                              +38-3б/2г

  KM        41464  AP                                                                   -251-2г

  TMS      418160 D2                                                                   -50-3б

  CD         4511 BE                                                                     -100-2б

  MK        4516  N -12             RAM                                           -21- 2в

  TP         5088 U                                                                            -6-2г

  PCD      5101 - P                    RAM

  SD         5200 N                                                                       -690-2г

  CD        54 HCT 139 F                                                              -50-2г

  MM       5290 N4                                                                       -23-2г

  SN         5472                                                                            -275-3а

  DM        54 L 73                                                                        -28-2б

  S            54 S 189 F                RAM                   SIGNETIC -488-3б

  DM        54 S 240                                                                      -41-2б

  SNJ       54 S 37 J                                                                    -250-2г

  NE         5521 N                                                                      - 47- 3в

  NE         5539 H                     SIGN                                        -400-1а

  C1          55564                                                                            -2-2б

  TC         5565-PL-1C                                                                 -71-2е

  HM        6116 P-4                                                           -13+15-2г/3а

  UM        6116 -2                     RAM                                          -36-3а

  UM        6116-2L                                                                          -5-2г

  VM        6116-2L                                                                        -5-2б

  HM        6148 P                                                                        -20-3в

  HM        6148 HP                                                                     -74-

  HM        6167 P                      RAM                      HITACHI   -450

  IDT        6167                       SMD                                            -26-2б

  DT         6167(LA55)P  S                                                         -246-2г

  HM        62256 LP-12                                                              -25-4а

  UM        62256 -70 LL                                                             -15-2е

  KM       62256 CLP-7L                                                           -37-3ж -4   PP

  CL-GD  6245 - 65VC-B      SMD                                           -10-3б      

  HM        6264 LP-15                                                                -26-4а

  HY         6264 A LP               RAM                  HYNDAI           -14

  TMS       6264 L                     RAM                  T.I                    -13

  HD          63 B 03RP          HITACHI                                       -5-2б

  HD         63 A 21 P                                                                   -19-2б

  HD         63 A 50 P          HITACHI                                        -15-2г

  HM        6514 - 9                    RAM                                     -4300 

  UM        6551 A                                                                        -13-3aб

  IM          6653    ISG                                                               -20-2б

  M 1        6641 - 9                    PROM               HARRIS      -49-2в

  R            6765  P                                                                     -30-3е

  R            6765 P      /SH/                                                          -6-3г

  D            71055 C                              NEC                              -40-2г

  D            71954 C                                                NEC      - 365 - 2б

                   74 SM2                                                                  -30-3а

  DM          7403 N                                                                  -200-1а

  DM          7414 B                                                                  -500-1а

  HD          7432 P                                                                   -291-2г

  HD          74107 P                                                                 -400-2а

                  74123 N                                                                -100-3ж                     

                   74148                                                                 - 250 - 2в

   SN           74150 N                                                               - 864-3е

   SN          74175                                                                      - 37 - 2в

                  74176                                                                      - 13 - 3а

                  74182                                                                       - 20 -3а

   SN          74182 N                                                                 -210 - 2в

   DM         74191 N                                                                  - 288-2в 

   SN          74197 N                                                      -200+100-2в/2а

   SN          74376 N                                                                   - 35 - 2в

   HD         74 S 00 P                                                                  - 50- 2-г

                  74 HCT 04                                                               -513- 3а

   GD         74 S 08                                                                     - 50 - 2в

                  74 H 11                                                                        - 6-2б

  CD         74 HC 14 E                                                     -85+120-2б/2б

  CD         74 HC 32 E                                                               - 88 - 2б

  PC          74 HC 4017 T     SMD                                                -50-2б

                 74 LS 42 D                                                                 -94 - 3а

  MC        74 HC 74 AN                                                             - 250-2в

  CD         74 HCT 75M                                SMD                    -1900-3в

                 74 S 89 N                                                                     -50- 2в

  SN          74 LS 90                                                        -153+855-3в/3ж

  SN          74 ALS 100-5N                                                             -25-3е

  MN         74 HC 138                                                                    -70-4а

  M            74 HC 165 B1                                                           -179-2г  

  SN          74 S 175 N                                                               - 50 - 2в

 MM        74 C 193 N                                                                - 30 -2б

  SN          74 S 240 N                                                              -560 - 2в           

                 74 F 240                                                                   - 108-2в

                 74 F 244 PC                                      

                  74 LS 259 N                                                            -100- 2в

  MM        74 HTC 273                                                            -2000-2а

  SN          74 HC 273 N                                                         -1000 - 2а

                 74 F 283 PC                                                              -700-1а

  SN         74 S 283 N                                                               - 100-2г

  MC        74 F 373 N                                                              -100-1A

  SN         74 C 377 N                                                             -377 - 2в

                 74 HC 393 B1                                                              ? -2г

                 74 S 395 N                                                             - 50 - 3в

  MC        74 HC 4351 N                                                       -1440-3а

  PHIL     74 HC 4351 N                                                      -2160- 3а

  DM        74 S 571 N                PROM        NATIONAL     -497 -3б

  SN         74 ALS 573 NY29                                                    -43-3е

  DM        74 ALS 574 N                                                         -200-3е

  SN          74 ALS 569 AN                                                     -100- 3е

  T            74 LS 670 B1                                                         -1436-3е

  MM        74 C 910 N                                                               -30- 2б

  M            78M05                                                                     100

  M            79M05                                                                     100      

  M            78M12                                                                     100

  M            7805                                                                         100

  M            7812                                                                         100

  M            7815                                                                         100

  M            7824                                                                         100

  M            7915                                                                         100

  M            78M12                                                                     100

  M            78M24                                                                     100

1PH           7812                                                                         100

1PH           7815                                                                         100

1PH           7915                                                                         100

M               78L12                                                                      100

M               78L05                                                                      100

M               79L05                                                                      100

M                79L12                                                                      100

 

 

 

GM        76 C 88 C 15            RAM                                   - 1500

  SN          77161                                                                     -`120-2а

  D            78 C 10AGQ                                                               -47-г

  MB         8118 - 10                  RAM                 FUJITSU   -4240

  MB         8118 - 12 SE            RAM                                      -825

  MEV      81228                                                                      -100-1а

  MB         81256                                                                      -775-2а

  SE          82365 SL       SMD                                                   -15-3б

  P             82586-10                          INTEL                             -17-2б

  PLS/N  105 AN/82S105N-SIGNETICS      -51+39+10+- 1а/2г/   

  N            82 S 114 N - 37        RAM                 SIGNETICS  -37 -2г

  S             82 S 126 F                                                                -68-4а

  M           82 S 131 N                                                         -14 - 18-2г

  TIB        82 S 167 CCNT                                 T.I

  N            82 S 181 AN             PROM             SIGNETICS

  N            82 S 185 N                                        SIGNETICS     -6-1а

  N            82 S 32 N                                                                 -25 -2в

  MB         8264 A - 15 L           RAM                 FUJITCU     -30

  UM          82 C 8167     /SH/                                                         -2-3г

  DM         87 S 184 N               PROM                                     -220

  DM         87 S 185 J                                                                   10 -2в

                 92422 DC                                                         -61+71-2б/2г

                 93 S 16 DC                                                                  -304-б

                 93 S 48 PCB                                                               750-2в

  AM         93 L 425 PC                                                              -325-2б

                 93459                                                                             -4-2а

                 93425 PC                                                                   -222-1а

 ------------------------------------------------------------------------------

Miluturi

-------------------------------------------------------------------------------

 

 WP        8116 M - 05                                                               -140

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

MISSING

-------------------------------------------------------------------------------

  EL                0026                                                ELORG

  AY 5            1013 A                                                                -2423

  WP              10 C 20-B-PH                           WOC 85           -55

  WD             11 C 00 C - PL                         WDC 85 A        -10

  SC               11004 CN                                               -558+30-3д/3а

  SC               11007 - CN                                SILIKONEK   -16

  SC                11014 CN                                  SILIKONIK   -619

  INS              1423 P                                                               -75

  AMDAL      16 RBLPC                                    AMD            -36

  F                 16 K 3 DC                                      AMD           -294

  CAL            16 V 8 - 25 VVC                    NATIONAL        -7

  WD             16 C 92 A - PL                              WD              -16

  D                 17196 - 014                                NEC / SMD    -37

  MSLB         226                                                                      -50

  W                24257 - 70                                    WINBOND   -45

  TMM          2464 AP                                      TOSHIBA      143-2е

  C                 30301 AE                                     INTEL         -19

  LM              33256 K                                       SANYO        -12

  D                  4168 C - 15                                      NEC       -13

  HM              51258 - P - 12                             HITACHI   -94-2г

  V                  53 C 258 - P 10                          VITELIK -357

  M                54650 P                                    MITSUBIHI -25-2г

  B                 57429                                        PHILIPS         -9-2в

  HD              63 C 09 EP                                HITACHI       -3-2в        

  R                 6765 P                                                             -30

  MCY          74049                                                            -600- 2в

  LS              74 ATT 1499 AB                    MOTOROLA -29- 2в                 

  AM             7996 DC                                                         -35

  P                 82072                                                               - 5-2в

  P                 80286                                                                -8-1а

  SAB            802861 R                                     SIEMENS    -8

  UM             82 C 88                                                           -39 -2г

  CP              82 C 88                                                            -50-2г

  VL              82C102 A                                                          -6-2в

  D                 82 C 201                                                         -13-2в

  P                 82 C 201 - 10     12,5 MHz        CHIPS           -8

  P                 82 C 202                                     SIEMENS    -8

  P                 82 A 203                                       CHIPS         -8-1а

  P                 82 A 204                                      CHIPS          -8-1а

  P                 82 A 205                                     CHIPS          -8

  P                 82C211                                                             -4 -2в

                      82 C 288                                                          -7

  KS              82C6818 A                                                      -85- 3ж

  P                 82 C 435                                                           -7 - 3е

  UM             82C451                             CHIPS                     -9 -2в

  D                 82 C501                                                           -76-2б

  MSM          8321 R3                                                          -1000

  UM             8326 B                                                           -1050-2г

  P                 8331                                  NATIONAL       -159 - 3е

  MB             8404 E                                                            -294-2г

                      8406 W-002                                                  -245

                      8409                                                                -39-2д

  QMV          84 AP 5                                          EXAR       -67

  SDC            8850                                                                -200

  S                  8911                                                                -25

  COM           90 C 26 SMC                                                  -25-2е

  AM              91028 DC                                                       -125

                    

 TV  SHEMI

 

  PC      1060                                                -169+130-3ж/3б

  TDA   1170                                                                -35-3б

  A          241 D                                                           -262-3а

  TDA     3654                                                               -34-3а

  TDA     2640                                                                -18-3е

 

ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ –LS СЕРИЯ

 

 

 74 LS 02                74 LS 08                    74 LS 86                       74 LS 151      74LS266

 74 LS 74                74 LS 139                  74 ALS518                   74 LS 266       74ALS21

 74 LS138               74 LS 670                  74 LS 145                     74 LS 193       74LS75

 74 LS 374              74 LS 240P                74 LS 260                     74 LS 11        74LS367

 74 LS 14                74 LS 322                  74 LS 132                     74 LS 125      74LS381

 74 LS 10                74 LS 175                  74 LS 20                       74 LS 21        74LS133

 74 LS 95                74 LS 194                  74 LS 54                       74 LS 645      74LS148

 74 LS 173              74 LS 153                  74 LS 163                     74 LS 28        74LS197

 74 LS 257              74 LS 259                  74 LS 251                     74 LS 139      74LS00

 74 LS 244              74 LS 373                  74 LS 241                     74 LS 166      74LS283

 74 LS 93                74 LS 51                    74 LS 393                     74 LS 154

 74 LS 377              74 LS 221                  74 LS 123                     74 LS 191

 74 LS 21                74 LS 157                  74 LS 295                     74 LS 27

 74 LS 193              74 LS 10                    74 LS 161                     74 LS 155

 74 LS 75                74 LS 280                  74 LS 171                     74 LS 263

 74 LS 147              74 LS 365                  74 LS 113                     74 LS 126

 74 LS 298              74 LS 243

 

ИНТЕГРАЛНИ  СХЕМИ  -S - СЕРИЯ

 

 74 S 378                 74 S 86                       74 S 64                         74 S 51          

 74 S 157                 74 S 280                     74 S 175J                      74 S 194

 74 S 139                 74 S 283                     74 S 374                       74 S 241

 74 S 37                   74 S 384                     74 S 174                       74 S 161

 74 S 244                 74 S 253                     74 S 112                       74 S 158

 74 S 381                 74 S 05                       74 S 182                       74 S 169

 74 S 21                   74 S 04                       74 S 257                       74 S 153

 74 S 85                   74 S 08                       74 S 163                       74 S 169

 74 S 02                   74 S 37                       74 S 135                       74 S 74

 74 S 00                   74 S 258                     74 S 11                         74 S 240

 74 S 114                 74 S 151                    

 

 F/ H

 

 74 H 87     74 H 11      74 H 10       74 H 106    CD74HC10     PC74HC166P    CD74HC244E     CD74HC00    C74HC30N

 74 F 161                  74 F 00   74H373AP         MC74HC20N  74HC123AN-PP   74HC32-PP

 

    ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ   74  - ТА СЕРИЯ

 

 74 109                     74 114                        74 84                            74 06          74147

 74 95                       7486                           7403                             74 121

 74 26                       74 132                        74 132                          74 368

 74 74                       74 197                        74 185                          74 85

 74 07                       74 107                        74 161                          74 165

 74 180                     74 151                        74 175                          74 157

 74 126                     74 08                          74 150                          74 166

 74 17                       74 174                        74 194                          74 191

 74 154                     74 33                          74 D 347

 

 ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ 75- ТА СЕРИЯ

 

 75 109                     75124 EL                    75 123                          75 188       CD75S32

 75 114                     75 366                        75 124V                        75 113V     75451N

 75 154                     75 452 N                     75 450BN                     75 462N     UCY75110

 75 108 AN               75 365 AN                  75 115 N                       75 107 B

 75 118 N

 

 ДРУГИ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

 

 BE 565                     D 347                        U 80                              A110D

 TL 084                     TL 74 85                   TL 74107                       CDB447

 A 302D                                           TL75450                        TL 75150

 A232                        BE555                       TL 082                           7446PC

 MA733                     MMC4020                 MMC4520                     TL 062

 TL 7406                   74 LS 14PC               UB 880 P                       B556D

 DL 00                       CDB 473                   CDB 417                   B303D    

 

БЪЛГАРСКИ СХЕМИ

 

 СМ 609                     СМ 601                     СМ 602                         СМ 603

 СМ 606                     СМ 632                     СМ 630                         СМ 611

 СМ 607                     СМ 609                     СМ 758-2С                   СМ 14011

 СМ 674                     СМ 41264                  СМ 8164 Р2                

 УО 301                     СА 311                       УО 592                         РН 723

 УО 741-8                  УО 741-14                  УО 555                         УО 747

 РН 7815                    СА 339                       АП8216                        ЛП8226

 ЛП 6880                   ЛП 6887                      РН 7912           

 

    РУСКИ  СХЕМИ

 

 К 561ТМ2                 К 561ЛА7                   К 176ИД3                    К 176ИД18

 К 176ИД13               К 556РТ4                    ЕL 2504                        EL7401

 EL0026                      EL 4003                      EL 4001                        EL 4027

 EL 4030                     KT190KT1                  K 561KП2                    К 190КТ2П

 К 511ЛА2                  КП580 ВН59               КР 580ВВ55                КР 580ББ51

 EL 7414                     EL 74 LS 20                 K118УН1А                  К118УН1Б

 К 118УД1А               КС 1118ПА1                К157УД2                    К 555ИР23

 К 555АП5                  К572 ПА1                    К 565 РУ6                   К 174АФ1

 

  ЧЕШКИ СХЕМИ

 

 MH 7489                   MH 7442                      MH 7404                       MA 1458       MH74ALS151      MH74ALS08

 MAA 501                  MH 8251                      MH 74S287                   MH 74S571    MH74ALS153     MH74ALS00

 MAC 16A                 MAC24A                      MHC1504                     MAB 360       MH74ALS174      MH74S40

MAA 503                   MA 3006                      MH 84S03                     MH 74S10     MH74ALS04        MH74S38

 MH 3214                   MH 8228                      MDAC 08EC                 MA 3005       MH74ALS02        MH74S51

MH 7420